Corporate Litigation- BarentsKrans

Corporate Litigation

Specialismen

  • Geschillen binnen samenwerkingsverbanden. Niet alleen BV’s en NV’s, maar ook bijvoorbeeld maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, verenigingen en stichtingen
  • Post M&A geschillen, zoals met betrekking tot earn-outs, vendor loans en verstrekte garanties
  • Enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer
  • Geschillen en of procedures over uitkoop of uitstoot van aandeelhouders en daarbij behorende waarderingstrajecten
  • Aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders en aandeelhouders
  • Een bijzondere expertise heeft de sectie op het gebied van governance geschillen in de zorg

De advocaten van de sectie Corporate Litigation zijn lid van en actief binnen de Vereniging Corporate Litigation. Onze specialisten worden met regelmaat gevraagd om op te treden als spreker, docent, (gerechtelijk) deskundige en crisismanager.

Trap BarentsKrans
“They understand without any difficulty very complex situations and subject matters.”

Legal 500, 2022

“BarentsKrans provides clear guidance on the matter and the writs are well written.”

Chambers Europe, 2022