Commercial Litigation - BarentsKrans

Commercial Litigation

Specialismen

  • Handelsgeschillen zoals geschillen met leveranciers, opdrachtgevers en opdrachtnemers
  • Geschillen over aansprakelijkheid professionele dienstverleners zoals accountants, fiscalisten en notarissen
  • Geschillen over misleidende cijfers of mededelingen aan de markt
  • Geschillen over concurrentiebedingen, geheimhoudingsafspraken

De advocaten van de sectie Commercial Litigation zijn actief als spreker op symposia binnen en buiten Nederland, als docent bij diverse organisaties (Grotius, Insolad, Kluwer, Sdu), en als auteur op de hierboven genoemde rechtsgebieden. Wij vinden het belangrijk om cliënten regelmatig bij te praten over relevante onderwerpen voor hun organisatie.

In overleg - BarentsKrans
“The team members are very professional and responsive. Their knowledge and understanding of the case is very deep. The lawyers act proactively and anticipate developments in a clever way.”

Legal 500, 2024

“The lawyers are very accessible and have a genuine client-oriented and problem-solving focus.”

Chambers Europe, 2023