Arbitrage - Bestuursrecht

Arbitrage

Vernietiging arbitrale vonnissen, executie arbitrale vonnissen

Wij zijn verder gespecialiseerd in procedures tot vernietiging van arbitrale vonnissen en procedures over de tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen in Nederland. Wij beschikken over een netwerk van bevriende advocatenkantoren overal ter wereld waardoor wij Nederlandse arbitrale vonnissen ook over de grens ten uitvoer kunnen leggen, en kunnen adviseren over de tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis in Nederland.

Voorbeelden van recente vernietigingsprocedures/tenuitvoerleggingszaken:

 • Vernietigingsprocedure van een arbitraal vonnis gewezen op basis van een BIT.
 • Cassatieprocedure over tenuitvoerlegging van een vernietigd Russisch arbitraal vonnis in Nederland

Vragen over arbitrage?

Wilt u advies inwinnen over een te starten arbitrageprocedure, vernietiging of tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis, of wilt u advies over het beste arbitraal beding? Neem dan contact op met Rieme-Jan Tjittes of met een van onze andere juridisch specialisten.

Arbiter en ‘expert on Dutch law’: Rieme-Jan Tjittes

Aan het hoofd van ons arbitrageteam staat Rieme-Jan Tjittes. Dankzij zijn jarenlange ervaring als rechter en zijn expertise als advocaat in geschillen over (internationale) commerciële contracten is hij een veelgevraagd arbiter (en voorzitter) bij nationale en internationale institutionele (zoals ICC, NAI, SCC, AAA/ICDR, EDF) en ad hoc arbitrages.

Verder wordt hij regelmatig gevraagd als deskundige betreffende Nederlands recht (‘expert witness on Dutch law’) in internationale arbitragezaken en buitenlandse gerechtelijke procedures.

Rieme-Jan Tjittes

Voorbeelden van recent werk als arbiter (of voorzitter):

 • inbreuk op garanties en vrijwaringen in SPA;
 • opzegging distributieovereenkomst sportkleding in Oost-Europa;
 • opzegging distributie foodsector;
 • verkoop piping & drilling onderdelen (olie-industrie)(Zuid-Amerika);
 • samenwerking in de zorg (ziekenhuizen, medisch specialisten);
 • geschil Shareholders Agreement;
 • dekking internationale verzekeringsovereenkomst (Australië);
 • bouw van windmolens op zee;
 • geschillen tussen gemeenten en vastgoedontwikkelaars over projectontwikkelingscontracten;
 • nakoming financieringsovereenkomst naar Duits recht;
 • nakoming marketingovereenkomst naar Duits recht;
 • geschillen in de private equity sector;
 • kort geding in de reisbranche;
 • geschil in de telecomsector (Zuid-Amerika).

Diverse optredens als ‘expert witness’ (inclusief cross examination) over Nederlands contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en vennootschapsrecht in buitenlandse procedures (UK High Court, District Courts VS) en in internationale arbitrage (o.a. ICC, LCIA, PCA, NAI).