BarentsKrans lounge

Rondetafelgesprek: toekomstige wetswijziging Jeugdhulpsector

13 juni 2023 aanvang 09.15 - 11.00 BarentsKrans | Lange Voorhout 3, Den Haag

Er verandert veel in de jeugdhulpsector. Al bijna een jaar geleden is de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet in werking getreden, waarmee belangrijke wijzigingen in de Jeugdwet zijn doorgevoerd. Inmiddels is alweer een nieuwe wetswijziging op handen, die ziet op de tarieven en zorgvormen die bovenregionaal ingekocht worden. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop gemeenten jeugdhulp moeten inkopen.

Wij zien dat niet alle inkopende gemeentes op dezelfde manier omgaan met de voorgenomen wijzigingen. Onze specialisten, Tim Raats en Karlijn de Groes, hebben specifieke expertise op het gebied van inkoopprocedures van jeugdhulp en gaan graag in gesprek met jeugdhulpaanbieders over de toekomstige wetswijziging en hoe die uitwerkt in de praktijk. Tijdens het rondetafelgesprek geven zij handvatten hoe jeugdhulpaanbieders tijdens aanbestedingen om kunnen gaan met de recente ontwikkelingen. Daarnaast willen we in een open gesprek ervaringen uit verschillende regio’s met elkaar uitwisselen zodat jeugdhulpaanbieders van elkaar leren en we gemeenschappelijke aandachtspunten identificeren.

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit gesprek? Neem contact op via seminar@barentskrans.nl.

Programma

9.15 uur    ontvangst bij BarentsKrans
9.30 uur   rondetafelgesprek
11.00 uur  koffie na afloop

Onderwerpen

Tijdens het rondetafelgesprek bespreken we de volgende onderwerpen:

  • de wetswijziging van de Jeugdwet en de status van de AMvB’s,
  • hoe moeten aanbestedende diensten omgaan met de wijzigingen,
  • welke effecten hebben de wijzigingen op lopende contracten,
  • kansen en uitdagingen tijdens aanbestedingen in verband met
    de wijzigingen.
Details evenement
13 juni 2023 aanvang 09.15 - 11.00 BarentsKrans | Lange Voorhout 3, Den Haag