Masterclass Commerciële Contracten (I): de onderhandelingsfase

Datum 01 november 2018 - 16:30 tot 20:00
Locatie BarentsKrans, Lange Voorhout 3 2514 EA Den Haag

Masterclass voor bedrijfsjuristen

De fase waarin wordt onderhandeld over een contract is stevig gejuridiseerd. In deze masterclass voor bedrijfsjuristen leert u een groot aantal tips & tricks en worden modelclausules en de nieuwste rechtspraak besproken.

Onderwerpen

1. Precontractuele aansprakelijkheid bij afbreken van onderhandelingen – Jesse Zijlma

Alleen al in de eerste helft van 2018 zijn zestig rechterlijke uitspraken over de aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen gepubliceerd. Wanneer staat het afbreken (niet) vrij?

 • Fasen in het onderhandelingsproces
 • Wanneer is afbreken (on)rechtmatig?
 • Wat kun je vorderen bij onrechtmatig afbreken?
 • Het structureren van onderhandelingen met een LOI of process letter

2. ‘Subject to’-bedingen in de onderhandelingsfase – Rieme-Jan Tjittes

Subject to-bepalingen (voorwaarden) beogen bescherming te bieden tegen het ontstaan van een contract en precontractuele aansprakelijkheid. Wat werkt wel en niet?

 • Soorten voorwaarden: totstandkoming, opschorting, ontbinding
 • Subject to contract/signature
 • Subject to board approval
 • Wanneer kun je geen beroep doen op een ‘subject to’-voorbehoud?

3. Private aanbesteding – Joost Fanoy

De Hoge Raad acht het mogelijk dat op aanbestedingen tussen commerciële bedrijven (request for proposal, requests for quotation en dergelijke) aanbestedingsrechtelijke regels van toepassing zijn.

 • Wanneer zijn regels van aanbestedingsrecht van toepassing bij private aanbestedingen?
 • Welke regels van private aanbesteding zijn er?
 • Wat zijn de remedies bij het schenden van regels van private aanbestedingen?
 • Contractuele bepalingen om regels van private aanbesteding uit te sluiten

Sprekers

Jesse Zijlma is advocaat en partner Vastgoed. Rieme-Jan Tjittes is advocaat en partner Commerciële contracten. Joost Fanoy is advocaat en partner EU & Mededinging. De sprekers hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen over contractonderhandelingen.

Inschrijven

Wegens grote belangstelling voor de Masterclass Commerciële Contracten (I): de onderhandelingsfase van 1 november a.s. is het maximaal aantal deelnemers bereikt. U kunt zich niet meer inschrijven voor 1 november a.s.

Vanwege de grote belangstelling organiseren wij op woensdag 14 november a.s. van 16.30 uur tot 20.00 uur een tweede sessie van de Masterclass Commerciële Contracten (I): de onderhandelingsfase. U kunt zich hier aanmelden.