Masterclass Commerciële Contracten (I): de onderhandelingsfase

Datum 14 november 2018 - 16:30 tot 20:00
Locatie BarentsKrans, Lange Voorhout 3 2514 EA Den Haag

Deze masterclass is inhoudelijk gelijk aan de masterclass van 1 november 2018. Wegens grote belangstelling wordt deze tweede sessie georganiseerd.

Masterclass voor bedrijfsjuristen

De fase waarin wordt onderhandeld over een contract is stevig gejuridiseerd. In deze masterclass voor bedrijfsjuristen leert u een groot aantal tips & tricks en worden modelclausules en de nieuwste rechtspraak besproken.

Onderwerpen

1. Precontractuele aansprakelijkheid bij afbreken van onderhandelingen – Jesse Zijlma

Alleen al in de eerste helft van 2018 zijn zestig rechterlijke uitspraken over de aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen gepubliceerd. Wanneer staat het afbreken (niet) vrij?

 • Fasen in het onderhandelingsproces
 • Wanneer is afbreken (on)rechtmatig?
 • Wat kun je vorderen bij onrechtmatig afbreken?
 • Het structureren van onderhandelingen met een LOI of process letter

2. ‘Subject to’-bedingen in de onderhandelingsfase – Rieme-Jan Tjittes

Subject to-bepalingen (voorwaarden) beogen bescherming te bieden tegen het ontstaan van een contract en precontractuele aansprakelijkheid. Wat werkt wel en niet?

 • Soorten voorwaarden: totstandkoming, opschorting, ontbinding
 • Subject to contract/signature
 • Subject to board approval
 • Wanneer kun je geen beroep doen op een ‘subject to’-voorbehoud?

3. Private aanbesteding – Joost Fanoy

De Hoge Raad acht het mogelijk dat op aanbestedingen tussen commerciële bedrijven (request for proposal, requests for quotation en dergelijke) aanbestedingsrechtelijke regels van toepassing zijn.

 • Wanneer zijn regels van aanbestedingsrecht van toepassing bij private aanbestedingen?
 • Welke regels van private aanbesteding zijn er?
 • Wat zijn de remedies bij het schenden van regels van private aanbestedingen?
 • Contractuele bepalingen om regels van private aanbesteding uit te sluiten

Sprekers

Jesse Zijlma is advocaat en partner Vastgoed. Rieme-Jan Tjittes is advocaat en partner Commerciële contracten. Joost Fanoy is advocaat en partner EU & Mededinging. De sprekers hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen over contractonderhandelingen.

Inschrijven

U kunt zich vóór 1 november inschrijven voor deze masterclass door onderstaand formulier in te vullen.

Deelnemers ontvangen een exemplaar ‘Commercieel Contractenrecht, deel I: Totstandkoming en Inhoud, Boom juridisch, 2018’ geschreven door Rieme-Jan Tjittes.

Deze masterclass maakt deel uit van een serie van vier, waarin aan de orde komen:
De onderhandelingsfase (1 november 2018), Garanties en vrijwaringen (december 2018), Vertegenwoordiging en toerekening van kennis (januari 2019) en Algemene voorwaarden en exoneratiebedingen (februari 2019). De cursussen zijn goed afzonderlijk te volgen.

[ninja_forms id=12]