Innovatie en toezicht: moeizaam huwelijk of match made in heaven?

Datum 27 november 2017 - 15.30 uur tot 19.00 uur
Locatie Lange Voorhout 3, 2514 EA, Den Haag

Financiële ondernemingen zijn voortdurend aan het innoveren om in de markt te blijven en nieuwe kansen te creëren. AFM en DNB spelen hierop in met bijvoorbeeld het instellen van de InnovationHub. Ook passen zij hun toezichtaanpak aan om aansluiting te houden bij de veranderde werkelijkheid. Het is voor financiële ondernemingen echter niet steeds duidelijk wat zij van de toezichthouder en zijn nieuwe aanpak kunnen verwachten.

N.B. Het seminar op 27 november 2017 gaat helaas niet door. Op donderdag 25 januari 2018 organiseren we dit seminar alsnog. Wilt u zich vast verzekeren van een plekje? Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Tijdens dit seminar gaan Gidget Brugman en Oswald Jansen in op de spanning tussen innovatie en rechtszekerheid en op de toezichtaanpak van de toezichthouders. Zij bespreken daarbij onder andere de volgende vragen:

  • Welk (juridisch) proces is strategisch het meest optimaal bij het ontwikkelen van een innovatief product?
  • In hoeverre moet ik de toezichthouder benaderen met een innovatieve ontwikkeling?
  • Hoe kan ik zekerheid verkrijgen dat het nieuwe product compliant is?
  • Hoe kan ik voorkomen dat bedrijfsvertrouwelijke informatie op straat komt te liggen?
  • Hoe kan ik handhavende maatregelen voorkomen of de impact daarvan vooraf zo klein mogelijk houden?

Sprekers

Gidget Brugman is als advocaat en partner verbonden aan BarentsKrans. Gidget adviseert op het gebied van financieel toezicht en compliance (Wet op het financieel toezicht). Zij focust zich op kredietaanbieders (financiële dienstverleners), beleggingsdienstverlening (MIFID), beleggingsinstellingen (AIFMD, UCITS) en uitgevende instellingen. Gidget adviseert ondernemingen regelmatig bij het ontwikkelen van nieuwe financiële producten.

Oswald Jansen is als advocaat en partner verbonden aan Resolución. Oswald adviseert op het gebied van het financieel toezicht (Wet op het financieel toezicht) en de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de toezichthouders. Naast advocaat is Oswald hoogleraar Europees bestuursrecht en openbaar bestuur aan de Universiteit van Maastricht en docent/examinator AFM Incompany Grotius Opleiding Financieel Recht.

Doelgroep

Dit seminar is bestemd voor bedrijfsjuristen, in-house advocaten, compliance officers, CFO’s en andere geïnteresseerden van financiële ondernemingen. Voor het bijwonen van dit seminar kunt u zich PO-punten toekennen.

 Programma

15:30 uur Ontvangst op het kantoor van BarentsKrans
16:00 uur Gidget Brugman: de driehoeksverhouding: Innovatie, regelgeving en toezicht
16:45 uur Pauze
17:00 uur Oswald Jansen: Rechtszekerheid bij de vernieuwde toezichtaanpak?
17:45 uur Vragen en discussie
18:00 uur Netwerkborrel

 

Inschrijven of meer weten?

Het seminar op 27 november 2017 gaat helaas niet door. Op donderdag 25 januari 2018 organiseren we dit seminar alsnog. Wilt u zich vast verzekeren van een plekje? Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Inschrijven masterclass

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.