Data: asset or liability – het spanningsveld tussen financieel toezicht en privacy

Datum 16 mei 2017 - 15:30 uur tot 19:00 uur
Locatie BarentsKrans, Lange Voorhout 3, Den Haag

Wegens grote belangstelling herhaald!

Door het spanningsveld tussen financiële en privacywetgeving worstelen financiële ondernemingen vaak met privacy-gerelateerde vragen. Op grond van de Wet op het financieel toezicht heeft de onderneming toegang tot veel gegevens, maar het is niet altijd even duidelijk wat zij vanuit privacyoverwegingen met deze informatie mag doen. Ook speelt de vraag in hoeverre de onderneming gegevens mag uitwisselen met derden. De frictie tussen financiële toezichtwetgeving en de wet bescherming persoonsgegevens lijkt alleen maar toe te nemen. De PSD2-richtlijn is  daar een goed voorbeeld van.

Tijdens het seminar ‘Data: asset or liability?’ gaan Jan Baas en Gidget Brugman in op dit spanningsveld tussen enerzijds de Wet op het financieel toezicht (en de AFM) en anderzijds de Wet bescherming persoonsgegevens en de opvolger hiervan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en de Autoriteit Persoonsgegevens).

Zij bespreken daarbij o.a. de volgende vragen :

  • Welke gegevens moet/mag ik opvragen en op welke manier?
  • Hoe vaak moet/mag ik gegevens opvragen?
  • Wat mag ik doen met de ontvangen gegevens? Mag ik gegevens uitwisselen met derden, zoals intermediairs?
  • Wat zijn de aandachtspunten met het oog op de komende Verordening?

Jan Baas is als advocaat en partner verbonden aan BarentsKrans en heeft zich gespecialiseerd in het privacyrecht en de bescherming van persoonsgegevens. Naast advocaat is Jan een veelgevraagd docent op het gebied van het privacyrecht en publiceert hij geregeld over dit onderwerp.

Gidget Brugman is als advocaat en partner verbonden aan BarentsKrans. Gidget adviseert op het gebied van financieel toezicht en compliance (Wet op het financieel toezicht). Zij focust zich op kredietaanbieders (financiële dienstverleners), beleggingsdienstverlening (MIFID), beleggingsfondsen (AIFMD, UCITS) en betaaldienstverleners. Een speciale expertise heeft Gidget op het gebied van alternatieve financieringen, zoals crowdfunding en kredietunies.

Doelgroep

Dit seminar is bestemd voor bedrijfsjuristen, in-house advocaten, compliance officers, privacy officers, CFO’s en andere geïnteresseerden van financiële ondernemingen die diensten aan consumenten aanbieden.

Voor het bijwonen van dit seminar kunt u zich PO-punten toekennen.

Programma

15:30 uurOntvangst16:00 uurGidget Brugman: Gegevens verkrijgen op grond van de Wet op het financieel toezicht 16:45 uur Pauze 17:00 uurJan Baas: Grenzen en mogelijkheden op het gebied van privacy en gegevensbescherming 17:45 uurVragen en discussie18:00 uurBorrel

Inschrijven of meer weten

Heeft u interesse om dit seminar bij te wonen? Voor meer informatie of aanmelden kunt u een mail sturen naar seminar@barentskrans.nl. U kunt ook het inschrijfformulier onder aan deze pagina invullen.

[ninja_form id=12]