Initial Coin Offerings (ICO’s), wel of niet onder toezicht_VFP_2018-10

Initial Coin Offerings (ICO's), wel of niet onder toezicht_VFP_2018-10