Geen overname ontwerpverantwoordelijkheid door opdrachtnemer bij UAV-GC-1

UAV-GC