Aansprakelijkheid na een juridische splitsing in de praktijk

Gesplitste rechtspersoon