ACM treedt veelvuldig handhavend op vanwege schendingen van het consumentenrecht

ACM treedt veelvuldig handhavend op vanwege schendingen van het consumentenrecht