Bevoegdheid rechter bij een internationaal geschil binnen een onderneming evident?

Bevoegdheid rechter bij een internationaal geschil binnen een onderneming evident?